Vinea
Elektrik Motorlu
Vinea 100 EM Vinea 200 EM
Benzin Motorlu
Vinea 100 BM Vinea 200 BM
Viola
Standart
Viola SP 400 Viola SP 600
Standart
Viola SF 400 Viola SF 600
Vitus
Standart
Vitus F 1000 Vitus F 1600 Vitus F 2000
C41
C71
C96
C145
OG - 403
OPR40 - 3
OPR40 - 5
BY MATİK
AR-GE bölümünün yapmış olduğu çalışmaların tümü müşteri odaklıdır. Amaç ; Müşteri ihtiyaçlarını en iyi düzeyde karşılayacak rekabetçi ürünler geliştirmektir.

Önallar Tarım Aletleri bünyesinde yeni kurulan Ar-Ge bölümümüz çok kısa bir sure içinde oldukça hızlı bir gelişme göstermiştir. Yeni bir ofis binası, yeni bir Ar-Ge atölyesi, yeni bilgisayar yazılımları, yeni laboratuar, yeni teçhizatlar bu gelişmenin sadece bir kısmını teşkil etmektedir.

Asıl gelişme şirketimizin vizyon ve misyonunda yaşanmıştır.

Yapılan tüm çalışmalarda fikirler, çiftçilerimiz ve bayilerimiz ile birebir görüşülerek ve yurtiçi ve yurtdışı teknolojik gelişmelerin takibi neticesinde gerçekleşir.

Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde traktörler için yürürlükte olan Tip Onay Yönetmeliği şartları,can ve mal emniyetine ve çevre sağlığına uygun olarak uygulanmaktadır.

Beyaz yaka insan kaynağımızın yaklaşık 10 % unu , şirket cirosunun 2 % sini kullanan Ar-Ge bölümümüz bundan sonra da kaynaklarını ve hedeflerini büyüterek şirketimizin 'Dünya'nın sayılı şirketlerinden birisi' olması yolunda üzerine düşen belirleyici görevi yerine getirmeye devam edecektir.