AR-GE

AR-GE

AR-GE bölümünün yapmış olduğu çalışmaların tümü müşteri odaklıdır. Amaç; Müşteri ihtiyaçlarını en iyi düzeyde karşılayacak rekabetçi ürünler geliştirmektir.

Önallar Tarım Aletleri bünyesinde yeni kurulan Ar-Ge bölümümüz çok kısa bir sure içinde oldukça hızlı bir gelişme göstermiştir. Yeni bir ofis binası, yeni bir Ar-Ge atölyesi, yeni bilgisayar yazılımları, yeni laboratuar, yeni teçhizatlar bu gelişmenin sadece bir kısmını teşkil etmektedir.

Asıl gelişme şirketimizin vizyon ve misyonunda yaşanmıştır.

Yapılan tüm çalışmalarda fikirler, çiftçilerimiz ve bayilerimiz ile birebir görüşülerek ve yurtiçi ve yurtdışı teknolojik gelişmelerin takibi neticesinde gerçekleşir.

Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde traktörler için yürürlükte olan Tip Onay Yönetmeliği şartları,can ve mal emniyetine ve çevre sağlığına uygun olarak uygulanmaktadır.

Beyaz yaka insan kaynağımızın yaklaşık 10% unu, şirket cirosunun 2% sini kullanan Ar-Ge bölümümüz bundan sonra da kaynaklarını ve hedeflerini büyüterek şirketimizin 'Dünya'nın sayılı şirketlerinden birisi' olması yolunda üzerine düşen belirleyici görevi yerine getirmeye devam edecektir.

EKİP

Kuruluş yılımız olan 1973 yılından itibaren hep insana yatırıma odaklandık. İnsan kaynağını yönetmek için yaptığımız yatırımları her yıl revize ederek kaliteyi yükselttik.

Bugün 35 i beyaz yakalı olmak üzere 180 iş arkadaşımız ile müşterilerimiz ve milli ekonomimiz için üretmeye devam ediyoruz.

Mevlana Kalkınma Ajansı

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 5449 sayılı Kanuna istinaden 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş Türkiye’deki 26 kalkınma ajansından birisidir.

Kalkınma ajansları; kamu, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirerek yerel potansiyeli harekete geçirip bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir ve rekabetçi bir bölgesel ekonomi oluşturmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacını güden kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardır.

MEVKA, Konya ili merkez olmak üzere Konya ve Karaman illerini kapsayan TR52 Düzey 2 bölgesinde faaliyet göstermektedir.

MEVKA Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofisleri (YDO)

-Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için "Tek Durak Ofis" görevi görerek bedelsiz destek hizmetleri sunan birimlerdir.

-Yatırımcı için İzin ve ruhsat işlemlerini koordine eder,

-Bölgenin yatırım ortamının tanıtımını yapar,

-Yatırımcılara ve girişimcilere ücretsiz bilgi verir.


Bir fikrin mi var ?

Bizi ne kadar tanıyorsunuz?

Tanımak istiyor musunuz?

Ürünlerimizi kullanıyor yada kullanmak istiyor musunuz?

Şikayet, istek ve görüşleriniz mi var.


Lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşın.